Teckning av Tubus med stödring, förankringsfäste, distansrör och topplåsning. Bilden visar idé om kättingfri bojförtöjning.
Teckning av Tubus med stödring, förankringsfäste, distansrör och topplåsning.
Teckning av Tubus. Kättingfri bojförtöjning.
Ritning av Tubus. Spettet/borret vickas ner i botten, rör träs över och slås ner.
Båtmässan Gbg -18
Båtmässan Gbg -18
Båtmässan Gbg -18
Vi har låtit en båt ligga förtöjd vid två Tubus-stolpar i snart 2 år.
Båtmässan Gbg -18
Båtmässan Gbg -18
Stödring
Tubus förankringsstolpe
Tubus förankringsstolpe med stödring
Tubus förankringsstolpe med stödring och bottenfäste

BANK